EPR là gì

EPR là một  cách tiếp cận của chính sách Môi trường theo đó trách nhiệm của nhà sản xuất một loại sản phẩm được mở rộng tới giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm đó.

Ai là nhà sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm EPR?

Nguyên tắc hàng đầu của EPR là tìm ra các bên có khả năng ảnh hưởng hiệu quả nhất đến sự thay đổi theo hướng cải tiến sản phẩm và hệ thống sản phẩm. Việc xác định ai là người có quyền kiểm soát cao nhất đối với việc tạo ra sản phẩm hay quyết định việc đóng gói bao bì sẽ giúp tìm ra người có nghĩa vụ.

Cơ chế EPR quốc gia

Tổ công tác tư vấn thúc đẩy thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu

Hỏi đáp về EPR

  • EPR là gì?
  • Ai là người có nghĩa vụ trong EPR?
  • EPR vận hành như thế nào?

Phỏng vấn chuyên gia về EPR

Trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực

Menu