Bộ công cụ EPR: Kinh nghiệm triển khai
hệ thống EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất)
đối với bao bì sản xuất

 

Tác giả:
Agnes Bünemann, Jana Brinkmann, Ts. Stephan Löhle và Sabine Bartnik
(cyclos GmbH)

Hiệu đính:
Angelina Schreiner, Johannes Paul, Steffen Blume, Pascal Renaud, Elena Rabbow,
và Nicola Drotos (GIZ GmbH)

Xuất bản:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
PREVENT Waste Alliance
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
53113 Bonn, Đức

Bộ công cụ EPR tiếng Việt:
Bộ công cụ EPR tiếng Việt được dịch và hiệu đính trong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển” với sự hợp tác của Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa” do Liên minh châu Âu (EU) và Bộ hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ và do Cơ quan hợp tác Đức (GIZ) và Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) triển khai.
Nội dung tài liệu này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của PREVENT Waste Alliance và không nhất thiết phản ánh quan điểm của EU, BMZ, GIZ và Expertise France.
Biên dịch: Ngô Hồng Nhung và Nguyễn Thị Minh Tâm, Expertise France
Hiệu đính: Nguyễn Minh Khoa, Ngân Ngọc Vỹ, Hoàng Đức Vượng

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu